Stranded

Location: Rödhällorna, Lövvik
Construction Year: 2019
Team: Gustav Näsman – Chalmers Göteborg, Agnes Engström – UMA Umeå,
Ahmet Can Karakadilar – METU Ankara, Emma Arvidsson – SLU Altuna, André Berlin – NTNU Trondheim

Den stora stenen vid stranden är utgångspunkten för vindskyddets design. Vindskyddets uttryck ska återspegla strandens karga storskaliga landskap bestående av stenar i olika storlekar som möter havet. De renodlade elementen stenstrand, hav och skog återfinns i vindskyddets rena design bestående av stora element av kärnfuru. 

Vindskyddet är byggt så att det bildas sammanhållande linjer från tak till golv. Dessa linjer är i harmoni med stenarna och leder blicken ut mot havet. Bakom den stora stenen skapas det en naturligt skyddad plats, där du kan krypa in och skeda stenen. 

Vindskyddet påminner om ett strandat skepp som reser sig ur marken och sträcker sig ut mot havet. Målet är att vindskyddet med hjälp av tidens tand ska smälta in mer och mer i landskapet. Tack vare sol och vind kommer virket efterhand få en naturligt grå nyans likt stenarna i dess omgivning. Vår förhoppning är att vindskyddets solida struktur under en lång tid kommer att skapa ett välkomnade skydd åt besökare i alla väder”.

VISIT THE SITE

Co-ordinates: 62.8024167,18.1539728

ARCHITECTURE OF THE YEAR

In the year 2020 ARKNAT won the "Architecture of the Year" awards (Årets Arkitektur). The awards was handed out during the Swedish Design Awards by RUM in Stockholm.

ARCHITECTURE OF THE YEAR

In the year 2020 ARKNAT won the "Architecute of the Year" awards (Årets Arkitektur). The awards was handed out during the Swedish Design Awards by RUM i Stockholm.